نوقشر مغز و نقش آن در هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ɑLJŶƎǀţſ ŏɑƄŮȔſ ǂƀͺƎǀţſ ƕŤɓƃͬŏ ƃŤƼŗ dž ƺLJƹơ ŏƄŭLJɔǫƼŤȔ ƾŤȡƀͺƎǀţſ ŏƺLJƹơ ǂŤͽƎǀţſ ŏƾţƄDžŭ ŏƾţƄDžŭ ƾţƄɓţ

2 ŏſŤŮƉţ ǂƀͺƎǀţſ ƕŤɓƃͬŏ ƃŤƼŗ dž ƺLJƹơ ŏƄŭLJɔǫƼŤȔ ƾŤȡƀͺƎǀţſ ŏƺLJƹơ ǂŤͽƎǀţſ ŏƾţƄDžŭ ŏƾţƄDžŭ ƾţƄɓţ

چکیده

در سال‌های اخیر، شبکه‌های عصبی مصنوعی تحول شگرفی در هوش مصنوعی به وجود آورده‌اند. با این وجود، همچنان چالش‌هایی اساسی در روند فعلی پیشرفت این شبکه‌ها وجود دارد. کلید حل این مسائل در شناخت بیشتر مغز موجودات زنده و به ویژه پستانداران نهفته است. از آنجایی که نوقشر به عنوان مرکز اصلی عملکرد هوشمندانه در پستانداران شناخته می‌شود، مطالعه و مدل‌سازی محاسباتی ساختار و سازوکار آن می تواند نقش مؤثری در مسیر توسعۀ سیستم‌های هوشمند و شبکه‌های عصبی مصنوعی ایفا کند. در این مطالعه، سعی داریم با مرور یافته‌ها و فرضیات موجود از ساختار و سازوکار نوقشر، به بررسی یکی از نظریه‌های محاسباتی ارائه شده به منظور طراحی شبکه‌های عصبی مصنوعی بپردازیم. همچنین، مطالعات کاربردی حول این نظریه را مرور کرده و حل چالش‌های حال حاضر هوش مصنوعی برپایۀ این نظریه را بررسی می‌کنیم.

 

کلیدواژه‌ها