تصمیم‌گیری در انتخاب خانه با استفاده از روش میانگین وزن‌دار مرتب (OWA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرمافزار،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار دانشکده کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،

چکیده

بدون شک، خرید خانه یکی چالش هایی است که مردم این روزها با آن رو به رو هستند. امروزه با توجه به تحولات مسکن، ایجاد خانه‌های جدید و مدرن مطابق با پیشرفت های روز دنیا، خریداران در انتخاب خود دچار سردرگمی می‌شوند. در این راستا، هدف از این مقاله ارائه راه‌حل مناسب برای انتخاب بهترین خانه مطابق با معیارهای خریدار است. این راه‌حل روش میانگین وزن‌دار مرتب شده (OWA) نام دارد که بسیار کارآمد است و روشی است که برای حل مشکلات تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده می‌شود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. داده‌ها از بین افرادی که قصد خرید خانه در تهران را دارند، به‌دست آمده است. براساس نتایج، قیمت واحد مسکونی و امکانات لوکس به ترتیب پراهمیت‌ترین و کم اهمیت‌ترین معیار در خرید خانه بودند. سپس برای انتخاب بهترین خانه از روش میانگین وزن‌دار مرتب شده استفاده شد. در نهایت، بهترین خانه در حالت خوشبینانه با وزن 86/1 و در حالت بدبینانه با وزن 14/0 به خریدار مسکن پیشنهاد می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها