ارایه روش شبیه‌سازی برای ارزیابی راه‌حل‌های ارایه‌شده مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فناوری اطالعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز

2 استادیار، آزمایشگاه معماری سازمانی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

3 دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

در دنیای امروز استفاده از فناوری اطلاعات در پیشبرد اهداف سازمان امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است. اما نیاز به به‌روزرسانی و تغییر روش‌ها در سازمان مرتب احساس می‌شود. برای آن‌که بتوان تاثیر یک تغییر را در اهداف بالایی سازمان مشاهده کرد، می‌توان آن را در محیط واقعی پیاده‌سازی کرد. اما این روش هزینه‌های مالی و زمانی زیادی را به سازمان تحمیل می‌کند. یکی از روش‌های کم هزینه و مناسب استفاده از شبیه‌سازی است. برای آن‌که بتوان مطمئن شد عناصر موجود در سازمان، در شبیه‌سازی لحاظ شده است، ابتدا باید مدل‌سازی خوبی از سازمان ارایه داد. در این مدل‌سازی باید روابط بین عناصر اصلی سازمان دیده شود. در بررسی انجام شده میان روش‌های مختلف مدل‌سازی، دو روش ArchiMate و MEMO به‌منظور استفاده در شبیه‌سازی، انتخاب شدند. در مقایسه تحلیلی این دو روش، ArchiMate از توسعه‌پذیری بهتری برخوردار است. بنابراین با استفاده از این روش سازمان مدل شده و سپس به‌ کمک الگوریتم «استدلال به‌وسیله اهداف» و با توجه به تاثیرات عناصر سازمان برروی یکدیگر، انتشار تغییرات فناوری اطلاعات برروی راهبرد‌های سازمان قابل بررسی گردید. در انتها یک مطالعه موردی بر اساس این روش انجام شد که مورد تایید این شرکت قرار گرفت.

 

کلیدواژه‌ها