بهینه‌سازی زنجیره تأمین ماشین‌های مجازی درخواستی کاربران در محیط رایانش ابری با رویکرد رایانش سبز و تصمیم پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار - دانشکده مدیریت و اقتصاد ـ واحد علوم تحقیقات-دانشگاه آزاد اسالمی ـ تهران ـ ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع ـ واحد ساری - دانشگاه آزاد اسالمی ـ ساری ـ ایران

3 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر ـ واحد ساری - دانشگاه آزاد اسالمی ـ ساری ـ ایران

چکیده

با گسترش‌ سریع‌ فناوری و توسعۀ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات‌، نیاز به‌ بهینه‌سازی زنجیره‌ تأمین‌ به‌منظور انجام‌ محاسبات‌ و تولید در محیط‌ رایانش‌ ابری بیش‌ از پیش احساس‌ می‌گردد. ایجاد یک‌ زنجیره‌ تأمین‌ کارا به‌ گونه‌ای که‌ نیازهای درخواست‌کنندگان‌ و ارائه‌دهندگان‌ سرویس‌های ابری را در کمترین‌ زمان‌ و هزینه‌ با بالاترین‌ کیفیت‌ ارائه‌ دهد، یکی‌ از چالش‌های مطرح در این حوزه است. مقاله حاضر، مسئله‌ زنجیره‌ تأمین‌ ماشین‌های مجازی درخواستی‌ کاربران‌ در محیط ابری را به‌ یک‌ مسئله بهینه‌سازی چندهدفه‌ با رویکرد کمینه کردن‌ هدررفت‌ منابع‌، توازن بار، کاهش انتقالات داده در شبکه، مصرف‌ انرژی الکتریکی‌ و هزینه سراسری به‌منظور نیل‌ به‌ زنجیره‌ تأمین‌ سبز مدل‌سازی می‌کند. به‌منظور حل‌ این مسئلۀ پیچیده،‌ یک الگوریتم‌ بهینه‌سازی ترکیبی‌ ژنتیک نامغلوب-ازدحام‌ ذرات سفارشی شده (NSGAII-PSO) ارائه می‌شود. جهت اعتبار سنجی روش پیشنهادی، 20 سناریوی مختلف در مقیاس‌های کوچک و بزرگ مطرح شد و کارائی اجرای الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم بهینه‌سازی موفق MOPSO و NSGAII در شرایط یکسان مقایسه شد. نتایج آزمایشات و شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد روش پیشنهادی از لحاظ تابع میانگین رتبه‌بندی با در نظر گرفتن تمامی اهداف مسئله به میزان 23% و 40% به ترتیب نسبت به الگوریتم‌های MOPSO و NSGAII برتری دارد.

 

کلیدواژه‌ها