روش‌های شناسایی احساسات چهره، کاربردها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترـ دانشکده فنی ـ دانشگاه گیلان ـ رشت ـ ایران

2 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر ـ دانشکده فنی ـ دانشگاه گیلان ـ رشت ـ ایران

3 استادیار دپارتمان برق و کامپیوتر، آموزشکده شهید چمران ـ دانشگاه فنی و حرفهای استان گیلان ـ رشت ـ ایران

چکیده

در سال‌های اخیر شناسایی احساسات مختلف چهره به دلیل کاربردهای فراوان مانند تشخیص خستگی رانندگان، شناسایی وضعیت روحی بیمار، کشف دروغ و سیستم آموزش خودکار مورد توجه بسیاری در تحقیقات بینایی ماشین قرارگرفته است. به دلیل تنوع افراد و تغییرپذیری حالات چهره، شناسایی این احساسات با دقت بالا هنوز هم به‌عنوان یک مسئله چالش‌برانگیز مطرح است. در این مقاله حالات مختلف چهره مانند خشم، ترس، انزجار، شادی، غم و تعجب معرفی می‌شوند و نه پایگاه داده تصویری که در پژوهش‌های تشخیص حالات چهره مورد استفاده قرارگرفته‌اند مورد مقایسه قرار می‌گیرند. یک سیستم تشخیص حالات چهره دارای دو بخش مهم استخراج ویژگی و طبقه‌بندی حالات است. برخی از روش‌های استخراج ویژگی مانند مدل ظاهری، هیستوگرام گرادیان جهت‌دار و الگوی دودویی محلی و روش‌های طبقه‌بندی حالات چهره مانند ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی پیچشی معرفی می‌شوند. مجموع مطالعات و بررسی‌ها نشان داد که روش‌های مبتنی بر شبکه عصبی پیچشی نسبت به بقیه روش‌ها دارای بالاترین دقت در تشخیص حالات چهره است. ولی تنوع داده‌های تصویر چهره از نظر سن، جنسیت، نژاد، شرایط انسداد، تغییرات روشنایی، دوری و نزدیکی و همچنین تشخیص حالات دیگر از قبیل هیجان، تأسف و خستگی از چالش‌های پیش رو است که پژوهش در این زمینه ادامه دارد.

 

کلیدواژه‌ها