رویکردهای نوین مبتنی بر پروتکل جریان‌باز اس‌دی‌ان و مجازی‌سازی توابع شبکه، جهت برقراری تعامل ارائه‌دهندگان محتوا و اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فاوا، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

با افزایش سریع مصرف داده در شبکه‌های اجتماعی و دیگر شبکه‌های تحویل محتوا (سی‌دی‌ان)، به ترتیب تعداد و ظرفیت ارائه‌دهندگان محتوا افزایش یافته است. در همین راستا، برای اجتناب از ترافیک‌های خارج از شبکه، ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت با ارائه‌دهندگان محتوا شروع به همکاری کرده‌اند. نتیجۀ این همکاری ارائۀ خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان، کاهش هزینه، کاهش بار شبکه و پشتیبانی از توازن بار برای هر دو طرف است. درحال حاضر همکاری بین ارائه‌دهندگان محتوا و اینترنت با استفاده از رویکردهای مبتنی بر حل‌کننده‌های سامانه نام دامنه (دی‌ان‌اس) است. رویکردهای مبتنی بر دی‌ان‌اس محدودیت‌های فراوانی مانند زمان بالای بروزرسانی تغییرات در سمت کاربر دارند که در این مقاله این محدودیت‌ها به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به نواقص رویکردهای مبتنی بر دی‌ان‌اس، شبکه نرم‌افزاری تعریف شده(اس‌دی‌ان)، رویکرد نوینی برای حل این مشکلات است، از همین رو در این مقاله ضمن تحلیل کیفی رویکردهای نوین مبتنی بر شبکه نرم‌افزاری تعریف شده، به بیان مفاهیم و ضرورت استفاده از این رویکردها جهت برقراری تعاملات پرداخته می‌شود. اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری و به شیوه تحلیلی و توصیفی به تشریح آن‌ها پرداخته شده است. در انتها برخی از رویکردهای مبتنی بر شبکه نرم‌افزار تعریف شده مقایسه و علت تفاوت در عملکرد آن‌ها بررسی می‌شود. نتایج حاصل از این تحقیق برتری رویکردهای مبتنی بر اس‌دی‌ان را نشان می‌دهد. این رویکردها با جایگزین کردن درصد کمی از منابع با تجهیزات اس‌دی‌ان در شبکۀ آی‌اس‌پی پیاده‌سازی می‌شود. همچنین در مواردی که با معماری‌های مبتنی بر چندپخشی ادغام شود (سودا) علاوه بر کاهش بار خارج از شبکه آی‌اس‌پی، میزان تأخیر مسیر و پاسخ‌دهی را در در مقایسه با روش سنتی تا 60% کاهش می‌دهد. همچنین حداقل زمان پاسخ به کاربر را در شرایط غیر بهینه تا 60 ثانیه کاهش خواهد داد. بنابراین ارائه محتوا و تعامل با استفاده از رویکردهای مبتنی بر اس‌دی‌ان موجب بهینه‌سازی قابل توجه در تجهیزات مصرفی، سرعت و توازن بار در شبکه و سرورهای محتوا می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها