رویکرد ترکیبی نوین برای تشخیص ایمیل‌‌های هرزنامه با استفاده از الگوریتم‌‌های کلونی مورچه وکرم شب‌تاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

با گسترش اینترنت و شبکه‌‌های کامپیوتری، دسترسی به اطلاعات سریع‌‌تر انجام می‌‌شود. اما از طرفی دیگر، دنیای اینترنت با وجود نفوذگرها و هرزنامه نویسان محیط امنی برای کاربران نیست. هر لحظه ممکن است خرابکاری‌هایی از طرف مهاجمان اینترنتی رخ بدهد. میزان آسیب‌‌ها و نفوذهای گزارش شده به سیستم‌‌های کامپیوتری در سرتاسر جهان روز به روز در حال افزایش است. با گذشت زمان ابزارها و روش‌‌های نفوذ به شبکه‌‌های کامپیوتری ساده و ساده‌‌تر می‌‌شوند و نفوذگرها با حداقل ابزارها، مجال نفوذ را می‌‌یابند. چند سالی است که هرزنامه در صندوق ایمیل‌‌های کاربران خیلی زیاد شده است و حتی در برخی مواقع کاربران را مجبور به ترک استفاده از ایمیل می‌‌کند. هرزنامه یکی از جنبه‌‌های منفی و آزار دهنده استفاده از خدمات ایمیل و در بسیاری از مواقع یکی از راه‌‌های آلوده شدن سیستم‌‌های کامپیوتری به انواع ویروس است. در این مقاله، مدل ترکیبی برمبنای بهینه‌‌سازی کلونی مورچه و الگوریتم کرم شب‌‌تاب برای طبقه‌‌بندی ایمیل هرزنامه پیشنهاد می‌‌شود. در مدل پیشنهادی از بهینه‌‌سازی کلونی مورچه به منظور انتخاب ویژگی و از الگوریتم کرم شب‌‌تاب برای آموزش و آزمایش نمونه‌‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌‌دهد که درصد صحت مدل پیشنهادی برروی مجموعه داده Spambase با 200بار تکرار و انتخاب همه ویژگی‌ها برابر 92.05 است و همچنین درصد صحت مدل پیشنهادی در مقایسه با بهینه‌سازی اجتماع ذرات-الگوریتم انتخاب منفی، الگوریتم انتخاب منفی، ترکیب تکاملی تفاضلی-الگوریتم انتخاب منفی، درخت تصادفی، شبکه بیزین، ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم بیزین ساده بیشتر است.

 

کلیدواژه‌ها