زمان‌بندی کارهای اولویت‌دار دارای مهلت زمانی در رایانش ابری به کمک الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در محیط‌های ابری، منابع پردازشی متنوعی در اختیار کاربران قرار دارد و آن‌ها فقط برای منابعی که استفاده نموده‌اند هزینه می‌پردازند. زمان‌بندی وظایف و مصرف انرژی از جمله مسائل مهم در رایانش ابری می‌باشند که بسیاری از محققان بر روی این مسائل کارکرده‌اند. زمان‌بندی وظایف یک مسئله بهینه‌سازی NP-Hard است و بسیاری از الگوریتم‌های فرامکاشفه‌ای برای حل این مسائل ارائه‌شده است. در این سیستم‌ها سازوکار زمان‌بندی شامل دو مرحله است: اولویت‌بندی کارها و انتخاب ماشین‌مجازی. چالشی که به ‌عنوان حیطه مطالعه در این مقاله انتخاب‌شده مسئله زمان‌بندی وظایف در محیط ابر است. در این مقاله، یک روش زمان‌بندی با استفاده ازالگوریتم گرگ خاکستری با در نظرگرفتن اولویت و مهلت زمانی هر وظیفه و تخصیص نزدیکترین ماشین مجازی به وظیفه موردنظر صورت گرفته که مصرف انرژی و زمان اجرای کل وظایف به حداقل می‌رساند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی بهتر از الگوریتم بهینه کلونی مورچگان عمل نموده و میزان مصرف انرژی را 18% و زمان اجرای کل وظایف را تا 4% بهبود بخشد.

 

کلیدواژه‌ها